Si ce message ne s'affiche pas correctement : Cliquer ici - Mezu hau ez baldin bada ongi agertzen: hemen klika ezazu

Merci de faire circuler

Vendredi et samedi, toutes et tous dans la rue !

Il y a plus de raisons que jamais de se mobiliser pour le climat et la justice sociale ces vendredi 20 et samedi 21 septembre, pourquoi ?

Les dernières études scientifiques montrent sans ambiguïté possible que sans réductions massives et immédiates de nos émissions des gaz à effet de serre, nous allons vers le scénario du pire avec -les conséquences en sont inimaginables- un réchauffement climatique de +7°C en 2100. Les conséquences seront terribles dès les années 2040 où nous franchirons les +2°C. Tenons-nous à nos enfants ? A notre propre avenir ?

L'Humanité est dans un train qui fonce vers l'enfer. Heureusement, de plus en plus nombreux, de Greta Thunberg au secrétaire général de l'ONU, des gens se lèvent pour bloquer ou dévier ce train. Allons-nous nous contenter de les observer ?

Cette semaine, un juge a posé un acte courageux, à la hauteur de ce défi historique, en relaxant deux militant·e·s climat et en légitimant le recours à la désobéissance civile devant l'inaction de l’État face au « dérèglement climatique (...) qui affecte gravement l'avenir de l'humanité ». Les choses bougent, c'est maintenant qu'il faut renforcer la pression !

D'autant plus en cette rentrée où le gouvernement redouble de politiques à contre sens de l'Histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, la réforme des retraites est un mauvais coup social, mais également écologique : défendre de travailler plus et donc produire plus sur une planète dont on dépasse déjà les capacités écologiques et naturelles revient à scier la branche sur laquelle l'Humanité est assise.

Localement également, les choses bougent. Les dernières marches climat et actions pour des alternatives au tout voiture ont remis ce dossier au centre de l'agenda politique local. Des premières avancées ont été arrachées. Nous devons gagner beaucoup, beaucoup plus. D'autres dossiers importants sont en jeu en ce moment : nos capacités de production locale d'énergie renouvelable, les outils pour une agriculture paysanne, bio et locale, les moyens au service d'une économie beaucoup plus circulaire et relocalisée, le Plan climat-air-énergie territorial, le Plan de déplacements urbains, le Plan local de l'habitat, etc. Nous devons mettre la pression, à tous les niveaux, maintenant plus que jamais !DEUX DATES,
QUATRE ÉVENEMENTS

Le vendredi 20 septembre, Grève.
Avec les jeunes grévistes pour le climat qui se mobilisent partout dans le monde (rendez vous à 8H15 devant le lycée René Cassin)

Le samedi 21 septembre, Marche.
A Bayonne (rendez-vous à 15H00 place Paul-Bert) et à Saint Etienne de Baigorry (rendez-vous à 16H00 au Fronton), pour affirmer que le temps est venu de construire un monde vivable.
Le 21 septembre également, Action.
Par une occupation festive et revendicative du Pont Saint-Esprit, désobéissons ensemble pour protéger ce qui nous est cher, et sauver ce qui peut encore l'être.

COMMENT AGIR ?

1. Je participe et j'invite tou·tes mes ami·es sur les événements Facebook
Parce que tout le monde doit savoir.

2. Je rejoins les équipes
Que ce soit en communication, en logistique, en animation ou en encadrement, il y a forcément une place pour toi dans cette journée du 21.

Je m'inscris pour faire partie de l'organisation de la marche et de l'action du 21 (formulaire) !

Plus tard, il sera trop tard.

C'est maintenant que tout se joue !

On peut encore gagner des batailles importantes !

Bizi

Milesker zabaltzeagatik

Ostiralean eta larunbatean, denak karrikan

Inoiz baino arrazoin gehiago badira klimarentzat eta justizia sozialarentzat mobilizatzeko ostiralean eta larunbatean, irailaren 20 eta 21ean. Zertako?

Azken ikerketa zientifikoek duda izpirik gabe erakusten dute gure berotegi efektuzko gasen isurketen ttipitze masibo eta berehalako bat ez badugu lortzen, ondorio ezin pentsatuekilako eszenario bati buruz goazela, hots 2100ean beroketa klimatikoa +7°C-tan izaiteari buruz. 2040 urteetarik beretik ondorioak ikaragarriak izanen dira zeren hor ditugu +2°C-ak gaindituko. Gure haurrei atxikiak ote gira? Gure geroari berari?

Jendartea, infernuruntz ziztu bizian doan tren batean da. Beharrik gero eta gehiago jende, Greta Thunberg-etik NBEtako Idazkari Orokorrera, xutitzen dira tren horren blokatzeko edo desbideratzeko. Haien ikusten bakarrik egonen girea?

Aste honetan, epaile batek kuraiaz beteriko erabaki bat hartu du, desafio historiko honen heinekoa, bi militante klimatiko hobengabetuz eta desobedientzia zibilaren erabilpenari zilegitasuna emanez Estatuaren geldirik egoetaren kasuan «jendartearen geroa larriki hunkitzen duen nahasmendu klimatikoaren aitzinean». Gauzak mugitzen hasten dira, orain da presioa indartzeko garaia!

Oraino gehiago sartze honetan non gobernuak bikoizten dituen Historiaren kontrako norabidean doazen politikak. Adibide bakar baten hartzeko, erretreten erreforma golpe sozial txarra da, bai eta ere golpe ekologiko txarra: bere gaitasun ekologiko eta naturalak jadanik gainditzen dizkiogun planeta batean, «gehiago lan egin eta ondorioz gehiago ekoiztu» logika defendatzeak erran nahi du jendartea ari dela jarria den adarrraren segatzen hots jendartea bere buruari harrika ari zaiola.

Tokian ere gauzak mugitzen dira. Azken aldietako klimaren aldeko martxek eta dena autoz logikaren alternatiben aldeko ekintzek tokiko egutegi politikoaren erdian ezarri dute gai hori. Lehen aurrera pausu batzu lortu dira. Askoz, askoz gehiago lortu behar dira. Momento hauetan berean beste gai garrantzitsu batzu jokatzen ari dira: energia berriztagarrien tokian ekoizteko gure gaitasunak, laborantza herrikoi, biologiko eta tokiko baten aldeko tresnak, zirkularragoa eta birtokiratua den ekonomia baten aldeko medioak, Lurraldeko Klima-Aire-Energia Plana, Hiri Bidaien plana, Bizilekuen Tokiko Programa,etab. Presioa eman behar dugu, maila guzietan, orain, inoiz baino gehiago!


BI DATA,
4 GERTAKARI

Ostirala, irailaren 20a, Greba.
Mundu osoan mobilizatzen diren klimaren aldeko grebalari gazteekin (hitzordua 8:15etan René Cassin Lizeo aitzinean)

Larunbata, irailaren 21a, Martxa.
Baionan (hitzordua 15:00etan Paul-Bert plazan) eta Baigorrin (hitzordua 16:00etan Plazan), goraki erraiteko mundu bizigarri baten eraikitzeko garaia dela.
Irailaren 21a ere, Ekintza.
San Izpiritu zubiaren okupatze alai eta aldarrikatzailearekin, elkarrekin desobeditu dezagun maite duguna babesteko, eta oraino salbatzen ahal duguna salbatzeko.

NOLA EKIN?

1. Facebook gertakarietan parte hartzen dut eta ene lagun guziak gomitatzen ditut
Zeren denek jakin behar dute.

2. Taldeekin juntatzen naiz
Izan dadin komunikazioan, logistikan, animazioan edo gidaritzan, nahitaez bada toki bat zuretzat 21eko egun honetan.

Izena emaiten dut martxaren antolakuntzan eta 21eko ekintzan parte hartzeko (izen emaite orria)!

Berantago, berantegi izanen da.

Dena orain jokatzenda!

Borroka garrantzitsu batzu oraino irabazten ahal ditugu!

Bizi

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Bizi
bizimugi.eu

 If you want to unsubcribe, please clic "Unsubscribe"
Zure mezuela nahi bauzu datu base honetarik kendu, klika "Zerrendatik kendu"

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur le lien "Se désinscrire"

Bizi!
20, Cordeliers karrika
64100 Baiona