Si ce message ne s'affiche pas correctement : Cliquer ici - Mezu hau ez baldin bada ongi agertzen: hemen klika ezazu

Merci de faire circuler
Samedi 7 mars
15h mairie de Bayonne
Les petits pas ne suffiront pas,
le Pacte maintenant !
26 organisations appellent à manifester le samedi 7 mars à Bayonne pour la métamorphose écologique du Pays Basque
La nécessité d’agir pour réduire notre impact sur l’environnement et nos émissions de gaz à effet de serre se fait de plus en plus pressante. Les élections municipales seront déterminantes pour réaliser la métamorphose écologique nécessaire à notre territoire lors des six prochaines années. Ce sont les élu.es communaux et intercommunaux qui permettront ou non le développement des mobilités douces, de la fourniture locale des repas dans les cantines, de la fourniture en énergies renouvelables des écoles, crèches, hôpitaux.. 50 à 70% des solutions face au dérèglement climatique se trouvent au niveau local !
Dans cette perspective, une grande marche est organisée de Mauléon à Bayonne du lundi 2 au samedi 7 mars, se terminant par une grande manifestation familiale, festive et revendicative le samedi 7 mars à 15h à la mairie de Bayonne avec pour objectifs de :
- pousser les listes candidates à signer le Pacte pour une métamorphose écologique du Pays Basque et s’engager ainsi à agir de manière urgente et déterminée sur sept thématiques sur lesquelles elles disposeront de nombreux leviers si elles sont élues : les mobilités douces et des transports en commun, les énergies renouvelables, la relocalisation de l’économie, l’alimentation bio et locale, la maîtrise de l’énergie, la réduction des déchets et l’économie circulaire, le développement de l’eusko et la déclinaison du plan climat.
- diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser le grand public et les candidat.e.s aux élections municipales et intercommunales à la nécessité de baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.
- appeler les électeurs à vérifier avant leur vote si les listes sont bien signataires du Pacte de métamorphose écologique (voir ici : pacte2020.bizimugi.eu). Il est nécessaire que les citoyen.ne.s se mobilisent pour que les élu.e.s fassent du climat et de l’écologie leurs priorités. Les élections municipales de 2020 apparaissent ainsi comme une échéance déterminante permettant de mettre ces questions au centre du programme de tous les candidat.e.s. C’est pourquoi nous appelons tout le monde à nous rejoindre pour cette grande manifestation à Bayonne le samedi 7 mars à 15h à la mairie de Bayonne pour demander la métamorphose écologique du Pays Basque.
Appel à dons pour renforcer la mobilisation pour une métamorphose écologique

Vous aussi participez !

Merci de votre solidarité, tous les dons, même les plus minimes sont les bienvenus. Nous comptons sur vous pour nous aider à porter le projet d'une métamorphose écologique de notre territoire.

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/bizi/collectes/pacte-ituna-2020

Vous pouvez également faire un don en chèque ou espèces en direct à l’association, 20 rue des Cordeliers, 64100 Bayonne.

Un grand merci d'avance pour votre participation !


Du lundi 2 au samedi 7 mars :

Marche citoyenne
à travers le Pays Basque Nord
Chaque jour, rejoignez-nous pour faire le dernier kilomètre de chaque étape !
Bizi!

Plus d'infos sur bizimugi.eu/pacte-de-metamorphose

Milesker zabaltzeagatik

Larunbata, martxoaren 7a
15:00 Baionako herrikoa etxean
Urrats ttipiak ez dira aski izanen,
Ituna, orain!
26 erakundek deitzen dute larunbatean, martxoaren 7an, Baionan manifestatzera, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren alde
Ingurumenean eta berotegi efektuko gasen isurketan gure eragina ttipitzeko ekitea gero eta behar gorriagoa da. Herri hauteskundeak erabakigarriak izanen dira datozen sei urteetan gure lurraldearentzat beharrezkoa den metamorfosi ekologikoaren gauzatzeko. Herriko eta Elkargoko hautetsiek dute ahalbidetuko edo ez mugikortasun eztien garapena, jantegietako bazkarien tokiko hornikuntza, eskolen, haurtzaindegien, ospitaleak energia berriztagarriekin hornitzea,... Nahasmendu klimatikoari aurre egiteko aterabideen % 50 eta % 70 artean lurralde mailan atzematen dira!
Perspektiba horretan, Martxa Handi bat antolatua da Mauletik Baionara, martxoaren 2tik 7ra, astelehenetik larunbatera, martxoaren7an, 15:00etan Baionako Herriko Etxe aitzinean bururatuko delarik honako helburuak dituen manifestaldi handi, alai eta aldarrikatzaile batekin: 

- hautagai diren zerrendak animatzea Ipar Euskal Herriaren metamorfosiaren aldeko Itunaren izenpetzera eta horren bidez, molde urgente eta deliberatuan ekitera, hautetsi bilakatzen badira, horiez arduratzeko tresna franko ukanen dituzten 7 gaitan: mugikortasun eztiak, garraio kolektiboak, energia berriztagarriak, ekonomiaren birtokiratzea, elikadura biologikoa eta tokikoa, energiaren menderakuntza, hondakinen murriztea eta ekonomia zirkularra, Euskoaren garatzea eta Klima Planaren gauzatzea.

- larrialdi klimatikoaren mezua zabalzea, publiko zabala, Herri eta Elkargo mailako hautagaiak sentsibilizatuz gure lurraldean gure berotegi efektuko gasen isurketaren ttipitzeko funtsezko behar larriaz.

- hautesleak deitzea, beren bozka eman aitzin, ea zerrendek Metamorfosi ekologikoaren Ituna izenpetu ote duten so egin dezaten (ikusi hemen: pacte2020.bizimugi.eu). Baitezpadakoa da herritarrak mobilizatzea hautetsientzat klima eta ekologia beren lehentasuna bilaka dadin. 2020ko Herri hauteskunduak epemuga erabakigarriak dira gai horiek hautagai guzien programen erdian ezartzeko. Horregatik, jendarte osoa deitzen dugu gurekin etortzera manfiestaldi handi horretara Baionara, larunbatean, martxoaren 7an 15:00etan, Baionako Herriko Etxe aitzinera, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren aldarrikatzeko.

Emaitza egiteko deia,
metamorfosi ekologikoaren aldeko mobilizazioa indartzeko

Zuek ere parte hartu!

Milesker zuen elkartasunaz,  emaitza guziak, ttipienak ere, ongi etorriak dira.  Zuen gainean kondatzen dugu gure lurraldearen metamorfosi ekologikoaren proiektua aitzina eramaiten laguntzeko.

Emaitza baten egiteko: https://www.helloasso.com/associations/bizi/collectes/pacte-ituna-2020

Ber maneran emaitza bat egiten ahal duzue txekez edo diruz zuzenean elkartean, Kordelierren karrikako 20., 64 100 Baionan. 

Milesker handi bat aitzinetik zuen parte hartzearentzat!


Martxoaren 2tik 7ra,
astelehenetik larunbatera:
Ipar EHn gaindi, Martxa Herritarra

Egunero, etor gurekin, etapabakoitzaren azken kilometroa elkarrekin egin dezagun!

Hara egitaraua: https://bizimugi.eu/la-grande-marche-pour-le-pacte-2020

Bizi!

Xehetasun gehiago: bizimugi.eu/eu/metamorfosiaren-ituna

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Bizi
bizimugi.eu

 If you want to unsubcribe, please clic "Unsubscribe"
Zure mezuela nahi bauzu datu base honetarik kendu, klika "Zerrendatik kendu"

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur le lien "Se désinscrire"

Bizi!
20, Cordeliers karrika
64100 Baiona